internacionalna-briga-o-zenskom-zdravlju
Gedeon-Richter-Brinemo-o-ženama
Пусти видео запис

Fokus na ginekologiju

Ginekološka terapija spada u red prioritetnih oblasti kojima se bavi kompanija Richter Gedeon, koja u toj oblasti ima iza sebe nekoliko decenija jedinstvenog iskustva. Prve eksperimente sa steroidima izveo je osnivač Kompanije, lično Gedeon Rihter (Gedeon Richter). Danas, od svih kompanija koje nude ginekološke proizvode Gedeon Richter ima jednu od najširih paleta ginekoloških proizvoda.

Prikaži detaljnije

Kao pouzdan i stabilan partner, mislimo da je važno obezbediti rešenja za najčešće ženske probleme i životne situacije sa kojima se žene suočavaju. Naš portfolio ginekoloških proizvoda uključuje efikasna, savremena hormonska kontraceptivna sredstva po pristupačnoj ceni, lek za hitnu kontracepciju, hormonsku supstitucionu terapiju, lokalne antimikotike, jedinstveni lek koji se koristi za neinvazivno lečenje simptoma mioma materice i biološki sličan lek za lečenje poremećaja fertiliteta.

Razvoj asortimana ginekoloških proizvoda jedan je od suštinski najvažnijih elemenata strategije razvoja kompanije Gedeon Richter. Kupovina švajcarske kompanije Preglem 2010. godine omogućila je kompaniji razvoj inovativnih terapija za benigna ginekološka stanja, s jedne strane, dok je kupovina linije kontraceptivnih proizvoda nemačke kompanije Grünenthal GmbH pružila kompaniji Richter jedinstvenu priliku da proširi svoje postojeće poslovanje u oblasti ginekologije puštajući korene i na zapadnoevropskom tržištu. Kupovinom kompanije Finox Holding, kompanije koja se bavi biotehnologijom sa sedištem u Švajcarskoj 2016. godine, kompanija Gedeon Richter postaje nezaobilazni akter i u terapijskoj oblasti steriliteta kod žena.

Ovi strateški koraci uspešno dopunjuju prethodno dobro poznate aktivnosti koje je Kompanija sprovodila u domenu ginekologije i ginekoloških proizvoda, omogućavajući nam da izađemo na tržište sa novom ponudom, tj. inovativnim terapijskim rešenjem za svaku starosnu grupu žena.

Cilj nam je da svojim proizvodima omogućimo ženama širom sveta da zaštite svoje reproduktivno zdravlje i očuvaju kvalitet života.

iwch-slovo-kontrcepcija

O Kompaniji Gedeon Richter Plc.

Gedeon Richter Plc. je evropska specijalizovana farmaceutska kompanija sa sedištem u Mađarskoj, orijentisana ka inovacijama. Od samog svog osnivanja 1901. godine, kompanija se ne bavi samo proizvodnjom farmaceutskih proizvoda, već je posvećena istraživanju i razvoju, prodaji i marketingu. Kompanija izvozi svoje proizvode u preko 100 zemalja širom sveta.

Prikaži detaljnije

Godine 2017, prodaja je premašila 1,44 mlrd evra, od čega je 38% prodaje realizovano iz ginekološkog portfolia. Tradiciju proizvodnje lekova za potrebe zdravstvene nege žena utemeljio je sâm osnivač – farmaceut Gedeon Rihter, odnosno ona datira još iz vremena proizvodnje prvih organoterapijskih preparata. Zahvaljujući dragocenom iskustvu stečenom kroz proizvodnju hormona, Kompanija poseduje ekspertsko znanje iz oblasti sintetisanja i proizvodnje steroida. Korišćenjem ove osnove, paleta ginekoloških proizvoda kompanije Richter je tokom proteklih decenija postala značajno bogatija i sada obuhvata moderna kontraceptivna sredstva, pilule za hitnu kontracepciju, proizvode za menopauzu, antiinfektivne agense za lečenje ginekoloških infekcija, terapiju mioma materice, preparate za lečenje steriliteta kao i druge ginekološke proizvode, čime su pokrivene sve starosne grupe.

iwch-slovo-fibroidi-materice

Početak proizvodnje hormona

Davne 1901. godine, prepoznavši značaj i svetlu budućnost primene organoterapije, mađarski farmaceut Gedeon Rihter je primenio svoju sopstvenu proceduru, za komercijalnu proizvodnju prirodnog hormonskog preparata na bazi adrenalina – Tonogen supranale – čime je učvrstio svoj ugled. Već naredne godine, Rihter je formulisao dva dodatna preparata, koja su sadržala endokrine hormone: Tabletta Ovarii i Tabletta Tyreoideae.

Prikaži detaljnije

Gedeon Rihter je svoje lekove, koji su sadržali ekstrakte različitih endokrinih žlezda, prometovao pod brendom Hormogland. Krajem tridesetih godina prošlog veka, preko 60 preparata pod imenom brenda Hormogland bilo je na tržištu, pored još stotinak konvencionalnih organoterapijskih medikamenata. Tehnologija za izolovanje estrona bila je od fundamentalnog značaja; industrijska proizvodnja kristalne verzije estrona je počela tridesetih godina dvadesetog veka. Ova prekretnica se poklopila sa početkom faze istraživanja i razvoja polusintetskih steroida, sa ciljem sintetisanja progesterona i testosterona iz holesterola. 
Tokom pedesetih godina dvadesetog veka, otpočela je proizvodnja ključnog jedinjenja u sintezi hormona, koje se koristilo za proizvodnju polnih hormona (progesterona, estrona i testosterona), nesteroidnih anaboličkih agenasa i kontraceptivnih sredstava za oralnu upotrebu. Početkom šezdesetih godina dvadesetog veka, Kompanija je uvela moderne proizvodne tehnologije, uključujući i tehnologiju sterilne fermentacije. Nove tehnologije uvedene 1972. godine omogućile su proizvodnju novih aktivnih supstanci, kao što su norgestrel, levonorgestrel i njihovi derivati. Razvojno-istraživačke aktivnosti u oblasti steroida sprovedene tokom ove ere rezultirale su razvojem revolucionarnog kombinovanog hormonskog kontraceptivnog sredstva, koji se prvi put pojavio pod nazivom Infecundin tablete (1966). Kompanija Gedeon Richter je bila prva koja je prometovala ovu vrstu kontraceptivnog proizvoda na istočnoevropskom tržištu. Znak izuzetnog razvoja Kompanije bila je proizvodnja Bisecurina, kombinovanog hormonskog oralnog kontraceptiva druge generacije, koji je sadržavao niže doze aktivnih supstanci. 
Godine 1981, Kompanija je već koristila zatvorenu proizvodnu liniju za proizvodnju hormonskih tableta pošto su grupa steroida i sa njima povezani proizvodi bivali sve prihvaćeniji kako u proizvodnji, tako i u marketingu. Otvaranjem dodatnih savremenih proizvodnih pogona tokom prve decenije 21. veka i uspostavljanjem izuzetne ekspertize u oblasti sintetisanja i proizvodnje steroida, kompanija Richter ostaje jedan od vodećih svetskih proizvođača u ovoj oblasti.

iwch-slovo-plodnost

Kontinuirano proširenje proizvodnog programa

Kompanija Richter uzima u obzir čitav spektar raznovrsnih potreba kako bi ženama svih starosnih grupa i sa različitim životnim stilovima pružila visokokvalitetne proizvode. Danas, od svih kompanija koje proizvode ginekološke proizvode, kompanija Richter nudi jedan od najvećih proizvodnih asortimana u toj oblasti.

Prikaži detaljnije

Najvažniji kriterijumi u ocenjivanju kontraceptivnih metoda su pouzdanost, bezbednost i jednostavna, laka primena. Naš portfolio proizvoda, koji smo postepeno razvijali i obogaćivali, obuhvata kontraceptivna sredstva druge, treće i četvrte generacije, kao i intrauterina kontraceptivna sredstva, omogućavajući na taj način ženama da izaberu proizvode prilagođene njihovim individualnim potrebama.

U seksualnom životu postoje situacije koje zahtevaju posebna rešenja, a jedna od njih je i hitna kontracepcija. Kompanija Richter je vodeći svetski proizvođač pilule za hitnu kontracepciju, i proizvodi naše kompanije dostupni su pacijentima u više od 100 zemalja širom sveta. Opcije hitne kontracepcije koje promoviše kompanija Richter bile su korišćene u više od 400 miliona slučajeva bez ikakvog ozbiljnog neželjenog događaja u poslednjih 35 godina.

Menopauza je prirodni i privremeni proces koji može negativno uticati na kvalitet života žena. Razvoj osteoporoze i posledičnih preloma kostiju predstavljaju samo jedan od kratkoročnih i dugoročnih učinaka. Naš cilj je zaštita zdravlja žena i dugoročno održavanje kvaliteta života žena. Kompanija Richter nudi i proizvode za hormonsku supstituciju i proizvode za lečenje osteoporoze. Naša najnovija opcija licencirane inovativne terapije je estradiol transdermalni sprej za lečenje simptoma menopauze.

Portfolio proizvoda kompanije Richter takođe uključuje lek za lečenje gljivičnih infekcija, kao i proizvode za trudnice kao i obstetričke proizvode. Štaviše, kompanija Richter nastavlja da sklapa ugovore o saradnji i licenciranju kako bi dalje proširila svoj portfolio ginekoloških proizvoda učestvujući sa drugim kompanijama u cilju zajedničkog razvoja i komercijalizacije inovativnih proizvoda za zdravstvenu negu žena.

menopauza

Specijalizovana farmaceutska kompanija zasnovana na inovacijama

Otkrivanje originalnih lekova i stalna inovacija bili su i ostali važan sastavni deo strategije kompanije Richter još od njenog osnivanja. Zahvaljujući tome, Kompanija Richter je od tada postala najvažniji farmaceutski istraživački centar u centralnoj i istočnoj Evropi, sa razvojno-istraživačkom bazom u Mađarskoj, koja zapošljava 1000 ljudi. Kompanija Gedeon Richter ulaže oko 10% svog prihoda od prodaje u istraživanje i razvoj, kako bi zadržala i poboljšala konkurentnost Kompanije.

Prikaži detaljnije

Ovaj iznos je premašio 112 miliona evra 2015. godine. Istraživanje lekova kompanije Gedeon Richter usredsređeno je na otkrivanje i razvoj efikasnih lekova za lečenje bolesti centralnog nervnog sistema i ženskog reproduktivnog sistema.
iwch-slovo-vaginalna-infekcija

Biotehnologija: put u budućnost

Primenjujući iskustvo u domenu klasične fermentacije, stečeno tokom proteklih 50 godina, i prateći dostignuća u domenu molekularne biologije, kompanija Richter je 2006. godine donela stratešku odluku da zakorači u oblast biotehnologije. Cilj je uspostavljanje jedne složene i konkurentne biofarmakološke linije, koja će pomoći kompaniji da dalje proširi svoj portfolio proizvoda uvođenjem novih proizvoda sa visokom dodatom vrednošću.

Prikaži detaljnije

Da bi ostvarila taj svoj cilj, kompanija Richter je ušla u projekat zajedničkog ulaganja u biotehnologiju sa nemačkom kompanijom Helm, čije je sedište u Hamburgu, koje ima za cilj razvoj i proizvodnju rekombinantnih proteina u mikrobiološkim sistemima. Usledila je investicija znatno većih razmera izgradnjom fabričkog pilot-postrojenja i laboratorijske jedinice u Budimpešti, čija je svrha bila da se upotpuni proizvodna jedinica u istočnoj Mađarskoj. Dve ciljne terapijske oblasti su onkologija i imunologija.

Posvećen ženama

Kompanija Richter se može pohvaliti jedinstvenim iskustvom u oblasti ginekološke terapije, koje se razvijalo uporedo sa razvojem Kompanije još od njenog osnivanja te davne 1901. godine. Jedna stvar ostaje nepromenjena: a to je naša namera da ponudimo širok izbor inovativnih i pouzdanih proizvoda za zdravstvenu negu žena. Verujemo da svojim sveobuhvatnim portfoliom proizvoda možemo pomoći ženama da naprave sigurne izbore kada se radi o njihovom životu.

Predstavništvo Richter Gedeon NYRT.
Direktor predstavništva dr Jelena Ristić
Adresa: Vladimira Popovića 6, 11070 Beograd
T. +381 11 660 8998
F. +381 11 660 8958
e-mail: info@richter.rs

Informacije o lekovima: mir@richter.rs
Prijava neželjenih reakcija na lek: prijava@richter.rs

Close Menu